·

طرح بیمه نامه سرقت تلفن همراه

بیمه مرکزی

·

فروش بیمه نامه از طریق خطوط تلفن

بیمه دانا

·

ارایه راهکار مبارزه با تقلب در بیمه شخص ثالث

پژوهشکده بیمه مرکزی

·

فروش بلیط از طریق سرویس USSD

شرکت ایرانسل

·

ارایه راهکار فروش بیمه نامه از طریق خودپرداز

بانک ملت

·

جمع آوری زکات فطره از طریق تلفن همراه

کمیته امداد امام خمینی – شرکت ایرانسل